Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd advies Mantelzorg

Op 29 mei 2016 heeft de toenmalige Wmo raad advies uitgebracht over het Mantelzorgbeleid in de gemeente Oss. In dit advies is toen specifiek aandacht en beleid gevraagd voor de jeugdige mantelzorger, de oudere mantelzorger, monitoren als stuurinstrument en competenties medewerkers Ons Welzijn m.b.t het signaleren van de complexe casuïstiek. Dit ongevraagd advies ligt in het verlengde van het advies van 29 mei 2016. Wat toen is geadviseerd is voor de Adviesraad Sociaal Domein Oss (verder als ASD Oss) nog steeds belangrijk.

De ASD OSS is sinds kort gestart met integrale werkgroepen. Een van deze werkgroepen is de werkgroep mantelzorg.
Wij hebben aangaande het beleid Mantelzorg in de kenniskring Wmo een uitleg gehad van de ambtenaar op dit dossier. Het verhelderend en prettig overleg leidde wat ons betreft tot de conclusie dat het beleid uit 2016 na enige jaren ervaring er mee opgedaan te hebben bijstelling behoeft.

Bijgaand ongevraagd advies Mantelzorg is het resultaat.

ASD 20190003

Lees hier het advies
Lees de voorlopige reactie

Lees hier de antwoordbrief