Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies concept Beleidskader Armoede en Schulden 2020 – 2024

Het proces

De afgelopen maanden zijn wij door u betrokken bij de totstandkoming van het beleidskader. Wij kijken terug op een constructieve en prettige samenwerking met de betrokken ambtenaren. Het was prettig op verschillende momenten in het proces van de ontwikkeling van het beleidskader met elkaar in gesprek te gaan. Veel van de speerpunten die wij u op 12 april jl. hebben meegegeven zien wij terug in het beleidskader.

Overleg

In dit advies gebruiken wij ook de input van ons ‘sociaal panel’. Op 15 februari en 7 juni 2019 zijn er bijeenkomsten geweest van het panel bestaande uit inwoners die ervaring hebben met geldzorgen, armoede en/of schulden. We hebben tijdens de bijeenkomsten en op een besloten Facebookgroep met hen gesproken over hun ervaringen met het zoeken en vinden van hulp bij financiën en welke ervaringen ze hebben gehad met de dienstverlening van de gemeente en/of partners.
Wij hebben ook advies ingewonnen bij de Stichting Met Elkaar, tegen armoede in Oss.

Algemeen

Wij vinden het positief dat het beleid voor armoede en schulden samengevoegd is. Geldzorgen, armoede en schulden hangen samen en hebben dezelfde impact op het leven van inwoners. Daarnaast zijn geldzorgen, armoede en/of schulden vaak niet de enige zorgen en problemen die inwoners hebben. We lezen terug dat u met dit beleid een andere benadering kiest waarbij de inwoner steeds meer centraal komt te staan.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de activiteiten en plannen zoveel mogelijk concreter te maken. Een voorbeeld is “meer of beter samenwerken”. Dit komt vaak terug in het beleidskader. Het is alleen niet duidelijk hoe dat er uitziet en wat dit betekent.

Lees verder over dit advies via het bijgevoegde advies document

ASD 20190006

Lees hier het advies
Lees de reactie