Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd advies De Osse ontwikkelagenda vindbaarheid en beschikbaarheid jeugdhulp (2019-2020)

Op 23 augustus heeft de ASD KennisKring Jeugd het volgende ongevraagde kritische advies uitgebracht:

Op 19 Augustus ontvingen wij de definitieve versie van De Osse ontwikkelagenda vindbaarheid en beschikbaarheid van de jeugdhulp (2019-2020)die aan het college wordt voorgelegd. Helaas ontbreekt ons daardoor de tijd om er uitvoerig op in te gaan, maar hierbij menen wij toch het een en ander aan u mee te moeten geven.
In het voorjaar is de conceptversie besproken in de kenniskring met uw ambtenaar.
Dat was een prettig gesprek waar wij gehoor vonden voor onze inbreng.
Echter de verwachting was dat dit nu een aangepaste versie betrof. Dat blijkt niet het geval. Onze opmerkingen blijven daarmee dezelfde.
Een aantal van de besproken thema’s betreffen de uitwerking die hier nu niet aan de orde is. Dat begrijpen wij.

Echter,
Wij zien hier een gemiste kans om de genoemde verbeterpunten vanuit de evaluaties concreet op te pakken. De notitie blijft vaag op alle punten. Dat verbaast ons omdat het geen nieuwe knelpunten zijn. Sterker nog; veel genoemde punten zijn al jaren aan de orde en de genoemde oplossingsrichtingen zijn absoluut niet nieuw.

Lees verder over dit advies via het bijgevoegde advies document

Advies 20190007

Lees hier het advies
Lees de reactie