Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies Aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Op 9 september 2019 heeft de ASD KennisKring Jeugd het volgende gevraagde advies uitgebracht.

Op 20-08-2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het concept-advies aan B&W ten aanzien van het onderwerp Aanpak overlastgevende jeugdgroepen.

In het stuk zien wij duidelijk onze inbreng terug die tijdens het overleg van KKJ (KennisKring Jeugd) met de ambtenaar in de discussie naar voren kwam.

Wij zijn zeer positief over het voorstel.
Belangrijke elementen voor ons zijn;

  • het vervangen van de straatcoaches door jeugdboa’s. Dit brengt meer continuïteit in het opbouwen van vertrouwen bij de jongeren en hun ouders, en geeft meer waarborgen voor de samenwerking met het sociaal domein.
  • het blijven investeren in de overlastgevende jeugdgroepen
  • dat de gemeente de procesregie en coördinatie blijft pakken.

Lees verder over dit advies via het bijgevoegde advies document

Advies 20190008

Lees hier het advies
Lees de eerste reactie

Lees de tweede reactie