Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies Koersdocument opvang, ondersteuning en zorg bij psychische kwetsbaarheid

Op 8 augustus 2019 heeft de ASD KennisKring Wmo het volgende advies uitgebracht:

Op 15 juli 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het laatste concept van genoemd Koersdocument met het verzoek tot het uitbrengen van een advies voor 11 september 2019.
In een toelichting op het verzoek tot het uitbrengen van een advies vanuit de Adviesraad Sociaal Domein(ASD) Oss stelde uw ambtenaar concreet de volgende vragen:

  1. Biedt de nieuwe koers een antwoord op de problemen in de zorg en ondersteuning die inwoners met een psychische kwetsbaarheid in onze regio ervaren?
  2. Welke op-en/of aanmerkingen heeft u op dit document?
  3. Welke aandachtspunten heeft u voor de uitvoering van de nieuwe koers?

In ons vooroverleg met uw ambtenaar is het Koersdocument in een paar conceptversies doorgesproken. Tevens werd het document toegelicht op een bijeenkomst met de regionale Adviesraden Sociaal Domein.
Dit heeft geleid tot een versie, zoals die nu voor ons ligt, waarin we veel van door ons in de vooroverleggen gemaakte opmerkingen verwerkt zien.
We zijn verheugd dat we tijdig meegenomen werden in het ontwikkelproces en de gezamenlijke inspanning tot dit resultaat heeft geleid.

Lees verder over dit advies via het bijgevoegde advies document

Advies 20190009

Lees hier het advies