Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023

Op 20-09-2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het Advies Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023.

Op het eerste gezicht lijkt het een goed leesbaar beleidsplan, waarin goede intenties terugkomen. Toch kiezen wij ervoor om niet op detail erop te reageren, maar een aantal algemene opmerkingen erover te plaatsen.

Waarom:

Eigenlijk is er in wezen niets nieuws onder de zon. Er is veel in terug te zien wat ook in het huidige beleidsplan staat. Als we op bijna dezelfde voet doorgaan, kunnen we over 4 jaar weer ditzelfde plan presenteren. Dat is niet erg wanneer er geen problemen zouden zijn in de jeugdzorg, echter we weten met z’n allen dat die juist fors zijn.

In onze ogen vraagt dat dan ook om een andere koers.

Lees verder over dit advies in het bijgevoegde document.

Advies 20190010

Lees hier het advies
Lees de reactie