Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Gevraagd advies gedifferentieerde tarieven Huishoudelijke verzorging

Onlangs ontving de Adviesraad Sociaal Domein het voorstel tot het gaan hanteren van gedifferentieerde tarieven Huishoudelijke Verzorging(HV). Het document is gedateerd 27 september 2019. Bij de toelichting door uw ambtenaar tijdens ons overleg in de Kenniskring Wmo werd mondeling gevraagd hierover een advies van de ASD op te stellen. De Adviesraad Sociaal Domein is zich bewust van het feit dat de kosten voor zorg in het algemeen en voor Huishoudelijke Verzorging in het bijzonder in de hand moeten worden gehouden.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert:

Advies 20190012

Lees hier het advies
Lees de reactie