Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Gevraagd advies lokale ontwikkelagenda Wmo 2020-2023

Op 20 november 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het schriftelijke verzoek om een advies uit te brengen over de lokale ontwikkelagenda Wmo 2020-2023.  Op verzoek van uw ambtenaar ontvangt u ons advies voor 13 december 2019. Hoewel dit in een niet gebruikelijk versneld tempo ons werd gevraagd is het toch mogelijk door een aantal goed voorbereide en plezierig verlopen vooroverleggen met de betrokken ambtenaren. Ons advies is gebaseerd op  …

Advies 20190020

Lees hier het advies
Lees de reactie