Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies Verordening Jeugdhulp Gemeente Oss 2020

Op 5 november 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de Verordening Jeugdhulp Gemeente Oss 2020 met de vraag om hierover een advies uit te brengen. Deze verordening is het vervolg op de Osse Ontwikkelagenda vindbaarheid en beschikbaarheid Jeugdhulp en het Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 waar de ASD reeds een advies op heeft geformuleerd, nadat deze uitgebreid en in goed overleg waren besproken met de ambtenaren. De Verordening 2020 is niet vooraf op inhoud besproken, maar wel door de ambtenaar aangekondigd. De ASD heeft in lijn met de inhoud van de eerdere adviezen deze verordening bekeken. Op een aantal punten is er nog een verschil in visie tussen de Adviesraad en de gemeente overgebleven. 

Advies 20190024

Lees hier het advies
Lees de reactie