Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd advies Leerlingenvervoer

In maart 2016 heeft de adviesraad sociaal domein een advies gegeven over de concept verordening leerlingenvervoer. Nu ruim 3 jaar later constateren wij dat het leerlingenvervoer nog niet helemaal optimaal werkt. Om die reden hebben wij gemeend u een ongevraagd advies aan te bieden. Wij zijn goed geïnformeerd en hebben hierover goed overleg gevoerd met de betrokken ambtenaar en het was positief te merken dat het ook de intentie is van de gemeente om uit te gaan van de bedoeling van het beleid t.a.v. leerlingenvervoer.

Die bedoeling is, dat …….

Advies 20190030

Lees hier het advies