Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd advies Uitvoeringsprogramma Vindbaarheid en Beschikbaarheid van de jeugdhulp

Op 9 januari 2020 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het “Uitvoeringsprogramma 2020 Vindbaarheid en beschikbaarheid van de jeugdhulp” ter kennisname. Wij begrijpen dat het
uitvoeringsprogramma reeds is vastgesteld.
Hoewel wij veelvuldig overleg hebben gehad met de betrokken ambtenaren en reeds meerdere adviezen hebben gegeven die de inhoud van het uitvoeringsprogramma raken, hebben wij
toch gemeend alsnog een ongevraagd advies te moeten opstellen, aangezien we een aantal cruciale aandachtspunten niet zien terugkomen.

Advies 20200003

Lees ons advies

Bekijk de reactie

Stand van zaken 201006

Stand van zaken 201013