Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd advies op concept visie welzijn

Op 3 februari 2020 ontving de Adviesraad Sociaal Domein per e-mail het verzoek om de concept visie op Welzijn te lezen en te beoordelen of we er een advies over willen uitbrengen. Hoewel we begrepen hebben dat het hier niet om een officieel adviesplichtig document gaat willen we graag een reactie geven in een ongevraagd advies. Het betreft …

Advies 20200004

Lees ons advies

Bekijk de reactie