Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd Advies Visie op professioneel jongerenwerk

Op 13-02-2020 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de ‘Visie op professioneel jongerenwerk’, waarbij de gemeente ons de mogelijkheid biedt om een ongevraagd advies te formuleren.
Wij maken graag van die gelegenheid gebruik. Hieronder onze adviezen ter aanvulling op het visiestuk.

Advies 20200005

Lees ons advies

Bekijk de reactie