Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd advies “Covid-19”

De Covid 19 pandemie heeft het sociale domein, ook in de gemeente Oss, hard geraakt. U heeft in uw Opinienota voor COVID-19 debat een aanzet gegeven voor debat over het te voeren beleid. We waarderen uw inzet voor de burgers van Oss en het harde werken en grote improvisatievermogen van uw ambtenaren in hoge mate. Er is, vinden wij, alles gedaan om de burger naar vermogen te helpen door de crisis te komen. We hebben u daarover eerder gecomplimenteerd.

Advies 20200008

Lees ons advies

Bekijk de reactie