Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Gevraagd advies regionale ontwikkelagenda opvang psychisch kwetsbaren

Onze eerste en algemene indruk is dat met de nota OPK de samenwerkende gemeenten maar vooral de centrumgemeente Oss een zeer ambitieus opgezet plan presenteren. Wij noemen de nota OPK zeer ambitieus omdat er nog veel werk verzet moet worden alvorens het beoogde einddoel bereikt wordt.
Wij voorzien problemen in ……

Advies 20200009

Lees ons advies

Bekijk de reactie

Bijlage bij begeleidend schrijven Inspraakverslag

Bijlage bij begeleidend schrijven Regionale ontwikkelagenda