Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd advies ASD Lockdown jeugdhulp

Het jaar 2020 kenmerkt zich ondermeer door veel nieuwe en wellicht onverwachte ervaringen m.b.t. jeugdhulp. Daar waar persoonlijke contacten in het verleden vanzelfsprekend waren, hebben de corona-maatregelen ervoor gezorgd dat jeugdhulp en onderwijs op afstand gegeven moest worden. We zijn erg benieuwd naar wat er goed is gegaan en hoe het is gelukt om problemen op te lossen binnen de zorgketen. De Adviesraad adviseert …

Advies 20200011

Lees ons advies

Bekijk de reactie