Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Gevraagd advies De verordening jeugdhulp Oss en…

Op 20/10/2020 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de vraag om advies t.a.v. DE VERORDENING JEUGDHULP OSS 2021”en “NADERE REGELS JEUGDHULP GEMEENTE OSS 2021”. Dank daarvoor. Hoewel deze corona-tijd ons overleg over dit advies er niet makkelijker op heeft gemaakt, zouden wij toch graag uw aandacht willen vragen voor de volgende punten.

Allereerst:…

Advies 20200012

Lees ons advies

Bekijk de reactie