Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies Beleidskader Integraal Jeugdbeleid Oss 2024-2027

KennisKring Jeugd ontving eind januari de vraag om een advies op te stellen voor het Lokaal Beleidskader.

De in de visie beschreven overwegingen bevatten ook uitspraken die de KennisKring Jeugd gegeven heeft tijdens de ‘snelkookpansessie’ n.a.v. de strategische uitgangspunten. Deze erkenning waardeert de KennisKring zeer.

Over het algemeen is de KennisKring zeer enthousiast over de visie en de ontwikkelingsrichting die in dit kader beschreven wordt.
De KennisKring maakt zich echter wel zorgen over de realisatie, met name omdat in dit beleidskader te weinig concrete handvatten gegeven worden die leiden tot een zichtbare, merkbare of wellicht meetbare en bestendige verandering binnen de jeugdzorg.

Lees hierover meer in ons advies

Reactie van de wethouder.