Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies betreffende verordening inburgering gemeente Oss en de opinienota nieuwe wet inburgering

De Adviesraad Sociaal Domein heeft de opinienota nieuwe Wet inburgering en de Verordening inburgering gemeente Oss met belangstelling gelezen. Een groot deel van de taken die de gemeente krijgt op grond van de Wet inburgering liggen vast in de wet. In ons advies zullen we ons richten op de gebieden waar ruimte is voor de gemeente om eigen beleidskeuzes te maken. De uitgangspunten van het beleid zoals verwoord in de Opinienota worden door de Adviesraad Sociaal Domein ondersteund.

Lees hier het hele advies

Lees hier de reactie van de wethouder