Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies conceptnotitie schuldsanering en aanpak jongeren met schulden

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ontving uw verzoek om een advies op 14 april 2019. Hierbij het gevraagde advies van de ASD over de Conceptnotitie schuldsanering en aanpak jongeren met schulden.

De conceptnotitie heeft Kenniskring Werk, Inkomen, Armoede en Schuldsanering (KK-WIAS) gedeeld met de andere ASD-kenniskringen (Jeugd en WMO) om hen in de gelegenheid te stellen om hierop te reageren. Hun adviezen zijn meegenomen in dit advies.

De conceptnotitie is op 6 mei in de KK-WIAS besproken met de betrokken ambtenaren.
De ASD omarmt in grote lijnen de voorliggende conceptnotitie schuldsanering en aanpak jongeren met schulden.

De conceptnotie bestaat uit bestaat twee hoofdstukken: 1. Schuldsanering en 2. Aanpak voor jongeren met schulden. Dit advies heeft uitsluitend betrekking op hoofdstuk 2 omdat de pilot alleen jongeren betreft.

In de reactie van de wethouder wordt aangegeven wat er met het advies gedaan gaat worden. 

ASD 20190005

Lees hier het advies
Lees de reactie