Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies Evaluatie Centrumregeling WMO

Onlangs ontving de Adviesraad Sociaal Domein uit handen van een ambtenaar de Evaluatie Centrumregeling Wmo.

De evaluatie is uitgevoerd door het bureau Key in opdracht van de regio gemeenten BNO-O.

Ons werd de vraag gesteld een advies op te stellen ofwel vanuit de gezamenlijke regio ASD’s ofwel vanuit de ASD Oss zelf. Wij kiezen er voor om een advies af te geven vanuit de ASD Oss. Op dit moment is onduidelijk of er eveneens reacties zullen komen van de andere ASD’s uit de overige gemeenten in de centrumregeling.

ASD 20180005

Lees hier het advies
Lees de reactie

Antwoord ASD of brief van wethouder