Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies Inkoop Huishoudelijk hulp 2024-2028

We hebben een nieuw advies uitgebracht. Op de valreep van het nieuwe jaar. Dit keer een gevraagd advies van de gemeente Oss over de Inkoop van Huishoudelijk hulp 2024-2028.

De huishoudelijke hulp die via de Wmo voorzieningen vanuit de gemeente gegeven wordt, loopt tegen zijn grenzen aan.
Enerzijds vanwege het budget, anderzijds vanwege de schaarste van het in te zetten personeel.

Om toch met de beschikbare middelen zoveel mogelijk kwetsbare burgers te helpen, heeft de gemeente Oss om advies gevraagd aan de ASD.

Dit advies heeft op twee manieren plaats gevonden. Tijdens het ontwikkelen van de notitie heeft de betrokken ambtenaar meermalen contact gehad met de KennisKring Wmo van onze ASD. Tijdens deze gesprekken heeft de KennisKring Wmo meegedacht en opmerkingen geplaatst.

Aanvullend op deze zogenaamde co-creatie hebben we een advies Inkoop Hulp in het huishouden 2024-2028 gestuurd naar het college van B & W van de gemeente Oss.