Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies intensievere aanpak voor mensen met een zorgprofiel

Op 29 januari 2018 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de brief aan de Raad inzake Intensievere aanpak voor mensen met een zorgprofiel. De Adviesraad Sociaal Domein deelt de beschreven problematiek en is voorstander van een intensievere aanpak voor mensen met een zorgprofiel.

ASD 20180002

Lees hier het advies