Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies Nadere Regels Wmo

Op 5 februari ontving de ASD het concept Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Oss 2018, nadat in december over de grote lijnen van de Nadere Regels mondeling overleg had plaatsgevonden met mevrouw Maartje Wijnveld.

De ASD heeft dit overleg zeer op prijs gesteld. De Nadere Regels zijn een goede uitwerking van de Verordening. Kanttekening daarbij is dat een aantal regels in het verleden niet of niet geheel met instemming van onze kant tot stand zijn gekomen.

Omdat de gemeente destijds hierin niet is meegegaan, lijkt het ons niet zinvol daarover in herhaling te vervallen. Wel willen wij u adviseren om over een aantal andere onderwerpen meer duidelijkheid te geven.

ASD20180004

Lees hier het advies
Lees de reactie