Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies rapport klanttevredenheid hulpmiddelen Wmo 2020_210518

Op 31 maart 2021 ontving de Adviesraad Sociaal Domein Het rapport Klanttevredenheid Wmo Hulpmiddelen 2020. Het verheugt ons te merken dat de firma’s die binnen de gemeente actief zijn zo snel en adequaat het vacuüm hebben opgevuld dat na het faillissement van Hulpmiddelencentrum ontstond.
Het bevestigt dat expertise en jarenlange ervaring bij de leveranciers van wezenlijk belang zijn voor een goede beoordeling en verstrekking van een hulpmiddel voor de Wmo client.  Beide leveranciers scoren ruim voldoende op alle onderdelen van het onderzoek. Toch kan het niet anders dan dat er bij cliënten ook klachten zullen zijn die niet in dit onderzoek naar voren komen.
Wij hebben daar enkele vragen over.

Lees ons advies hier

Lees de reactie op ons advies