Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies Re-integratieverordening Participatiewet 2023

Als gevolg van het Breed Offensief is de Participatiewet op een aantal punten aangepast. Belangrijkste aanleiding voor deze wijzigingen is dat de arbeidsdeelname van mensen met een beperking achterblijft bij de doelstelling. De wet verplicht de gemeenten de Re-integratieverordening op een aantal punten aan te scherpen, met name op die onderwerpen die er op gericht zijn inwoners naar aangepast en betaald werk te begeleiden.

In dit gevraagde advies vraagt de ASD aandacht voor een aantal thema’s. Met name over de voorzieningen (werkervaringsplaats) en de uitstroompremie. Daarnaast is de onbekendheid van de inwoner met de regelingen ook vrij groot.

Maar al met al stellen we het zeer op prijs dat de KennisKring Wias al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van de Re-integratieverordening is betrokken.

Lees hier het gehele advies.

Reactie college

Het college heeft gereageerd op ons advies. Van de 4 punten die we in ons advies hebben opgesomd, heeft het college er 1 gehonoreerd.

Verder is er een tegemoetkoming op het eerste punt en een toezegging op het laatste punt.

Bekijk hier de gehele reactie van het college.