Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies Regionaal Beleidsprogramma 2024-2028

KennisKring Jeugd werd de afgelopen periode door de ambtenaren van de gemeente Oss geïnformeerd over een aantal landelijke programma’s en plannen. Deze plannen – Landelijke Hervormingsagenda, het Integraal Zorgakkoord en het Toekomstscenario Jeugd- en gezinsbescherming – vormen de basis voor het Regionaal Beleidsprogramma.

In ons (positief) advies geven we nog een aantal aandachtspunten mee ingegeven door onze ervaring en de ervaring van onze achterban.

Lees hier ons advies.

Reactie van de wethouder.