Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies Sociale basis Oss 2040

In september wordt de definitieve visienota Sociale basis Oss 2040 aan de Gemeenteraad gepresenteerd.

In aanloop daarop werden wij als ASD en dan met name de KennisKring Wmo al vroeg betrokken in het voorproject. Wat we toen besproken hebben is goed weergegeven.

In ons gevraagde advies geven we een zestal punten waarvan wij vinden dat aandacht aan gegeven moet worden. Lees ons gehele advies om op de hoogte te zijn.

Op 31 oktober 2023 hebben wij een reactie ontvangen op ons gegeven advies.