Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss

Op 09-11-2018 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het onderzoeksrapport “Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss” van de rekenkamercommissie van de gemeente Oss.

De Adviesraad Sociaal Domein herkent de bevindingen van de rekenkamercommissie en sluit zich grotendeels aan bij de aanbevelingen.

Wij willen er graag nog enkele aanbevelingen aan toevoegen. Welke dat zijn, leest u in dit advies.

 

ASD 20180014

Lees hier het advies