Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies vrijwilligerswerkbeleid

Iedereen die enigszins in zijn vrije tijd actief bezig is kent het probleem; hoe komen we aan vrijwilligers?

De gemeente Oss is nu bezig daarvoor beleid te ontwikkelen en heeft ons advies gevraagd.

Lees in ons advies over het onderzoeksbureau Wyzer, over onze voorstellen over steunpunten, bijeenkomsten, UWV, kwetsbare burgers en statushouders.

In januari 2024 wordt de notitie Vrijwilligerswerkbeleid gepresenteerd. Wij hopen ook bij de uitvoering hiervan weer van advies te kunnen dienen.

Lees hier ons advies.