Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies Woonzorgvisie gemeente Oss

Eind augustus heeft de ASD de definitieve Woonzorgvisie ontvangen. Deze heeft als titel:

Samen wonen, samen leven, samen zorgen. Samen duurzaam vooruit. De Osse visie op Wonen, Welzijn en Zorg.

Samen met ambtenaren hebben wij de tussentijdse versies besproken en zien we ook al een aantal van onze opmerkingen opgenomen in deze Woonzorgvisie.

Positief advies

We geven een positief advies op deze visienota en hopen dat het in de gemeenteraad weerklank gaat vinden. Het moet, naar wij hopen, een uitwerking krijgen in acties die huidige en toekomstige tekorten en knelpunten krachtdadig en innovatief gaan aanpakken.

Vijf voor twaalf

Zoals de nota zegt zal het niet eenvoudig en snel gerealiseerd kunnen worden. In het belang van alle Osse burgers moet er lef en durf getoond worden om, zo snel en goed als het kan, een begin te maken in het oplossen van knelpunten en tekorten. Op een aantal vlakken is het “vijf voor twaalf” en komen nu al de belangen van met name zeer specifieke groepen burgers ernstig in de knel. Met het gegeven dat de problematiek de komende jaren zal groeien vinden wij dat het zaak is om voortvarend aan de slag te gaan.

Ons advies

Om tot een snelle en effectieve aanpak te komen, passend op de behoeften aan voldoende en passende woon-zorg voorzieningen voor de Osse burgers, adviseren we om bij de uitwerking het navolgende in ogenschouw te nemen.

Lees hier het gehele advies

Reactie wethouder Sidney van den Bergh

Wethouder Sidney van den Bergh heeft gereageerd en je kan hier de reactie van de wethouder lezen. We zijn blij dat onze aanbevelingen over zijn genomen. Graag werken we mee aan de uitwerking van het voorgenomen beleid.