Categorie 2018

13 posts

Adviezen uitgegeven in 2018

Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd advies 18+

Zowel de gemeente als de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) erkennen dat lang niet voor iedereen de overgang naar de “volwassen”-leeftijd soepel verloopt. 5 juni j.l.is bekend geworden dat Raad voor de Samenleving (RVS) deze problematiek ook heeft gesignaleerd en komen met een advies.