Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Gevraagd advies Aanbesteding trapliften

Op 27 augustus 218 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het criterium Kwaliteit in de aanbesteding van trapliften. Verzocht werd uiterlijk 7 september 2018 dit advies aan te bieden.

Gezien dit korte tijdsbestek voor het opstellen van een advies kon niet de daarvoor gebruikelijke interne procedure binnen de ASD gevolgd worden. Via e-mail raadpleging in beperkte kring tussen enkele leden ASD en kenniskring Wmo is bijgaand advies tot stand gekomen. Wij hopen desondanks dat ons advies voldoende bijdraagt aan de gewenste kwaliteit voor het opstellen van de aanbestedingsdocumenten.

ASD 20180009

Lees hier het advies