Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Gevraagd advies aanpassen PGB tarief Huishoudelijke Hulp Wmo

Op 24 februari 2021 ontving de Adviesraad Sociaal Domein, betreffende een aanpassing van het PGB tarief Huishoudelijke Hulp in de Wmo een advies af te geven.

In de hieraan voorafgaande overleggen, zowel met uw ambtenaar als binnen onze eigen werkgroep, is hierover uitgebreid gediscussieerd. Alle argumenten, voor en tegen, zijn uitgewisseld en op hun betekenis gewogen.

Wij willen nogmaals onze waardering uitspreken voor de prettige en open discussie die wij met uw ambtenaar daarover mochten voeren.

Ons advies is gebaseerd op de twee hoofdargumenten, namelijk …

Lees hier onze gehele advies

Lees hier de reactie op ons advies