Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Gevraagd advies betreffende notitie preventie en vroegsignalering

De Adviesraad Sociaal Domein heeft de notitie Preventie en Vroegsignalering van schuldenproblematiek in Oss met belangstelling gelezen. In een eerder kader zijn we in het kader van de advisering over het Beleidskader Armoede en Schulden ingegaan op preventie. In dit advies willen we ons richten op de stappen die de gemeente Oss neemt bij de wettelijke taak in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), de vroegsignalering.

Lees ons advies hier

Lees de reactie op ons advies