Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Gevraagd advies CEO 2017

Hoewel op de website van de gemeente Oss informatie te vinden is, blijkt uit het CEO 2017 wederom dat er slecht gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen vanuit MEE. Met name de onbekendheid dat men hiervan gebruik kan maken baart ons zorgen. De indruk bestaat tevens dat cliënten niet het verschil weten te maken tussen hulp van familie of mantelzorger en hulp van een onafhankelijke ondersteuner vanuit MEE.

Advies 20180008 en Advies 20180010

Lees hier het advies
Lees onze antwoord op de reactie van de wethouder