Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Gevraagd advies concept eindrapportage Gemeenten IBN

De eindrapportage gaat op duidelijke wijze in op de mogelijkheden in de toekomstige samenwerking tussen gemeente en IBN. Het is een goede zaak dat dit partnership gecontinueerd wordt en zeker de uitbreiding met het Expertisecentrum vinden wij een goede ontwikkeling. Gelet op de omvang van de stukken en bijlagen adviseren wij op hoofdlijnen, ook gelet op de ons gegeven tijd om advies uit te brengen.

Wij verschillen op een aantal punten duidelijk van mening met het concept en zullen dit nader toelichten.

Bij het opstellen van dit advies heeft niet het institutiebelang van gemeenten of IBN centraal gestaan, maar het belang van de doelgroep: de burger die recht heeft op de meest efficiënte en effectieve begeleiding bij zijn traject naar de meest geschikte plaats binnen de arbeidsmarkt.

Lees hier het advies

Lees hier de reactie van het college

Lees hier ons antwoord op de reactie