Adviesraad Sociaal Domein

Het sociaal domein, wat is dat?

Wat is het sociaal domein eigenlijk?

Het sociaal domein is eigenlijk een verzamelnaam. Een verzamelnaam voor alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen. Maar ook om de leefbaarheid voor de mensen te vergroten en het meedoen (participatie) in de maatschappij te bevorderen.

Je hebt het dan over zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en opvoeding. Maar ook inburgering en het sociaal actiever maken van mensen valt daaronder.

Voor wie is het sociaal domein?

Het sociaal domein is er voor mensen die het (tijdelijk) niet redden. De gemeenten en de sociale diensten hebben als taak deze mensen te ondersteunen zodat ze hopelijk snel weer zelfstandig kunnen functioneren. Dat betekent dat ze gaan kijken wat er nodig is om de mensen weer beter te laten functioneren. Maar ook dat ze kijken wat de mensen zelf nog wél kunnen.

Is het sociaal domein overal hetzelfde?

Nee. Niet alle gemeenten hebben gekozen voor dezelfde inrichting van het sociaal domein. In de ene gemeente omvat het alleen de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet. In andere gemeenten worden ook domeinen als wonen en ruimte, sport en cultuur, onderwijs en kinderopvang, bijstand en schuldhulpverlening en dienstverlening vanuit de sociale basis (zoals welzijn) tot het sociaal domein gerekend. 

En Oss? Vergeleken met andere steden?

Oss doet het nog niet zo slecht op tal van zaken. Op de website van Waar staat je gemeente, vind je alle cijfertjes.

Het grote probleem binnen het sociaal domein

Ja, je snapt het al. Zoveel verschillende onderdelen binnen het domein, hoe werken ze samen? Want iemand die met het sociaal domein te maken heeft, heeft vaak meer dan een probleem. En de grote uitdaging van de gemeente is om alle afdelingen goed met elkaar samen te laten werken. Dat gaat niet altijd goed. Vandaar dat de ASD hier een grote rol speelt. 

De rol van de Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) geeft adviezen. Het college van burgemeester en wethouders vraagt advies aan de adviesraad over onderwerpen in het sociaal domein. Dit zijn de gevraagde adviezen.

Maar doordat de ASD ook haar voelsprieten binnen de Osse samenleving heeft, ontvangt ze ook signalen over zaken die beter kunnen of zelfs helemaal fout gaan. Worden er vaker dezelfde signalen gegeven (we spreken dan van een trend), dan geeft de ASD hierover een ongevraagd advies aan het college.