Het dagelijks bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein

In gesprek met het Dagelijks Bestuur van de ASD

Op een regenachtige dag in juli was ik [redactie] in gesprek met het Dagelijks Bestuur (DB) van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Ondanks het frisse weer buiten, werd het een warm gesprek.

We hebben het over de ASD en haar rol binnen de Osse en regionale samenleving.

Van links naar rechts: Peter Moors, Jaap Kool en Elisabeth Romanillos

Wat is de taak van het DB?

Het DB bestaat uit 3 personen. Peter Moors is penningmeester en secretaris. Elisabeth Romanillos is vice voorzitter en Jaap Kool is de voorzitter. Met z’n drieën als Dagelijks Bestuur wordt er gekeken waar de ASD zich in de komende tijd mee bezig gaat houden.

Kennen de inwoners van Oss de Adviesraad Sociaal Domein?

Nee, eigenlijk nog niet goed genoeg, zegt Jaap. Want dan zouden meer mensen de ASD op de hoogte brengen. Met name als ze problemen hebben met de gemeente en haar dienstverlening. Er zijn nog steeds inwoners die de gemeente niet kunnen bereiken. Om wat voor reden dan ook. De problemen waar deze mensen tegenaan lopen willen we graag kennen. Zodat we de gemeente voor iedereen bereikbaar kunnen maken. En dat de regels beter aansluiten bij wat de mensen nodig hebben. We doen dat door het geven van adviezen aan het college van burgemeester en wethouders.

Dus de Adviesraad geeft adviezen, maar wat is het sociaal domein?

Daar hebben we een apart artikel aan gewijd. Dat vind je hier.

Hoe kunnen de inwoners de Adviesraad bereiken?

De inwoners van Oss kunnen ons bereiken via de social media kanalen (Facebook, Instagram en Twitter), mail en zelfs via de telefoon. De social media kanalen zijn erg laagdrempelig. We zien ook dat dit werkt.

Samenwerking

Er zijn meerdere partijen actief binnen het sociaal domein om een luisterend oor te bieden. Denk aan de politieke partijen. Maar ook andere organisaties zoals buurt- en dorpsraden, de Voedselbank en Met Elkaar. Ieder probeert op zijn manier de inwoner te bereiken. Wij zijn voor meer samenwerking tussen alle partijen. Zodat we geen signalen missen. De ASD wil nog meer dan nu overleggen met andere organisaties in het sociaal domein.

Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat

Elisabeth neemt het gesprek over: “Was Nederland vroeger een verzorgingsstaat, nu bestaat het uit verzorgingssteden en worden het verzorgingsbuurten en -straten. Dat betekent dat het sociaal domein in de wijk, in de buurten gecentreerd is en wordt.”

Heb je problemen in het sociaal domein?

In buurt- en dorpshuizen kan je contacten leggen met veel verschillende partijen zoals bijvoorbeeld het wijkteam. Als je als enkeling ergens tegenaan loopt, dan kan je dan ook het beste naar het wijkteam toestappen. Maar loop je met 20 verschillende mensen tegen hetzelfde probleem aan, dan zou de ASD dat binnen de gemeente aan kunnen kaarten d.m.v. een ongevraagd advies. Zo hebben we pasgeleden een ongevraagd advies uitgebracht over de uitvoering van de jeugdzorg in onze stad.

Adviezen, gevraagd en ongevraagd

De gemeente maakt beleid. Ze maken afspraken over bepaalde onderwerpen en bepalen welke regels daarvoor gelden. Op het moment dat er beleid gevormd wordt op een gebied in het sociaal domein, vraagt het college van burgemeester en wethouders advies aan de ASD.

Vroeger gebeurde dat pas op het laatste moment, als het beleidsstuk eigenlijk al zo goed als definitief was. Tegenwoordig kan de ASD in overleg met contactambtenaren al vrijwel vanaf het beginstadium meepraten en het beleid mee ontwikkelen.

We denken mee, beïnvloeden en geven advies. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde groepen mensen vergeten? Of is er aan bepaalde zaken niet gedacht? Door het meedenken en meepraten is er al een groot gedeelte van onze kennis verwerkt. Wat overblijft zijn onze adviezen die niet verwerkt zijn in het beleidsstuk. Deze overhandigen we dan alsnog in een gevraagd advies.

Een ongevraagd advies geeft de ASD uit eigen beweging. Als er signalen vanuit de samenleving komen waaruit blijkt dat er iets niet klopt. In de regelgeving bijvoorbeeld, of in het contact met de gemeente. We bemoeien ons met van alles wat niet goed gaat, maar waar wel wat aan gedaan moet worden.

Daarom is het ook belangrijk dat de ASD in contact komt met de inwoners om dit soort zaken boven tafel te krijgen.

Politiek?

De ASD is niet met de politiek bezig. We staan boven alle partijen. We helpen iedereen, ongeacht voorkeuren, achtergronden of politieke kleur. Het gaat ons erom dat íedereen toegang krijgt en gehoord wordt.

Plaatselijk of regionaal?

Niet alle onderdelen van het sociaal domein spelen zich alleen plaatselijk af. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg. Dat wordt voor een gedeelte ook buiten Oss geregeld, maar wel altijd in de buurt. Maar ook onderdelen van de Wmo worden voor een gedeelte samen met de regio uitgewerkt.

Daarom heeft de ASD ook contacten met andere adviesraden sociaal domein. Zodat signalen gezamenlijk opgepikt kunnen worden.

En natuurlijk houdt de ASD ook landelijke ontwikkelingen in de gaten. Wij kijken of we dat voor Oss kunnen gebruiken.

En de toekomst, hoe zien jullie die?

Jaap antwoord meteen met een brede lach op zijn gezicht: “we hebben onszelf overbodig gemaakt!” Waarop Elisabeth reageert met: “dat is te vlug. Ik hoop dat we meer initiatieven maar ook niet standaard oplossingen van de inwoners zelf krijgen.”

En Peter hoopt dat de ASD meer bekendheid heeft gekregen en daardoor ook meer ongevraagde adviezen kan gaan geven.

Jaap sluit af met de wens dat de ASD nog meer een vertegenwoordiger van de inwoners kan zijn naar de gemeente toe.

Meer weten?

Meer weten over de Adviesraad? Lees meer over onze kenniskringen en werkgroep.

Als vrijwilliger aan de gang voor de Adviesraad? Neem dan eens contact met ons op. Dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen.