Internationale Dag van de Witte Stok - ASD

Internationale Dag van de Witte Stok 2023

Internationale dag van de witte stok

Op zondag 15 oktober 2023, de jaarlijkse Internationale Dag van de Witte Stok, vestigt de WerkGroep BTB van de Adviesraad Sociaal Domein Oss de aandacht op de moeilijkheden die mensen met een visuele beperking in het Osse centrum ondervinden. (Btb staat voor Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid)

Obstakels

De vele obstakels op de weg, denk aan reclameborden en fietsen, zorgen ervoor dat het elke keer weer een uitdaging is voor iemand die slecht ziet of blind is om heelhuids door het Osse centrum te lopen.

Geleide lijnen

De geleide lijnen op de grond, die speciaal voor mensen met een visuele beperking zijn aangelegd, zorgen ook voor problemen. Deze geleide lijnen zijn niet correct. Het zijn namelijk waarschuwingsmarkeringen die normaal gesproken aan het eind van een geleide lijn worden gelegd.

12 jaar lang actievoeren zonder resultaat

Al vanaf 2011 vestigt de werkgroep BTB jaarlijks tijdens de Internationale Dag van de Witte Stok de gemeente Oss hierop. Ondanks toezeggingen van diverse wethouders is tot op heden nog geen actie ondernomen.

Daarom blijft de werkgroep BTB jaarlijks tijdens de Internationale dag van de Witte Stok aandacht vragen voor deze vergeten groep mensen.

Dit jaar doen wij dat door de ondernemers te attenderen op de last die mensen ervaren van de reclame uitingen op de weg en door via de pers wederom aandacht te vragen voor dit probleem in het Osse centrum.

We hebben ook een compilatie gemaakt van de video’s die de afgelopen jaren zijn verschenen over dit onderwerp.

Tips voor de bezoeker en de ondernemer

Wil jij wél rekening houden met deze mensen, die net als jij evenveel recht hebben om deel te kunnen nemen aan onze maatschappij? Lees dan hieronder onze tips.

  • Zet je fiets op plaatsen waar het mag
  • Laat mensen niet schrikken door er vlak langs te fietsen, matig ook je snelheid
  • Let op de geleide lijnen en watergoten (die vaak ook als geleide lijnen gebruikt worden) en plaats daar geen obstakels op, of vlakbij (niet binnen 60 cm aan weerszijden).

Tips aan de gemeente

  • Hou er rekening mee dat er meer slechtzienden zijn dan blinden, dus maak de geleidelijnen ook optisch goed zichtbaar (de witte “coronalijn” werd erg gewaardeerd door de slechtzienden)
  • Denk ook aan de toegangswegen naar het Osse centrum toe
  • Hou je aan de internationale regels
  • Communiceer meer en beter met de betrokkenen

Nieuwsgierig naar meer?

Benieuwd naar de geschiedenis van de witte stok? Of nieuwsgierig naar de BTB of ASD zelf?