Internationale dag van de Witte Stok 2022

Internationale Dag van de Witte Stok

Elk jaar vindt op 15 oktober, de Internationale Dag van de Witte Stok plaats. Zo ook weer dit jaar.

Witte stok

De witte stok is het symbool van blindheid en slechtziendheid. Hij biedt blinden en slechtzienden de mogelijkheid om zich op straat te verplaatsen en zo de automobilisten en voetgangers te wijzen op hun beperking.

De tweede reden om met een stok te lopen, is dat het mensen met een visuele beperking helpt bij het bepalen waar hij of zij loopt. Het voelt stoepranden of gevels en ook de geleide lijnen die op verschillende plaatsen liggen.

Geleide lijnen

Geleide lijnen zijn lijnen van 60 cm breed, met ribbels uitgevoerd. Meestal wit, soms ook geel of zelfs zwart; tegels met bobbels geven een verandering in de looplijn aan.

Belangrijk is dat iemand met de witte stok de ribbels voelt en dat een slechtziende de ribbels ziet omdat deze een andere kleur hebben dan de omgeving.

Voornaamste reden is echter de mogelijkheid obstakels te detecteren en zo te omzeilen.

Belemmering in mobiliteit

Visueel beperkten komen in het leven van alledag, ondanks de regels in het verkeer, geregelt knelpunten tegen, die hun bij het maatschappelijk functioneren kunnen belemmeren.  

De Internationale Dag van de Witte Stok heeft daarom een grote betekenis voor de mobiliteit van alle blinden en de meeste slechtzienden. 

Ervaringsparcours

Werkgroep BTB (Bereikbaarheid Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) van de ASD (Adviesraad Sociaal Domein) organiseert een ervaringsparcours in het centrum van Oss.

De bedoeling is om overheid en samenleving op een vriendelijke, maar ook duidelijke manier te wijzen op de problemen die mensen met een visuele beperking ondervinden.

Uitnodiging

Wij nodigen u hierbij van harte uit om op zaterdag 15 oktober 2022 samen met ons te ondervinden hoe het is om als visueel beperkte in het centrum van Oss je weg te vinden. We hebben ook een eenvoudige test om te bepalen of u een vorm van maculadegeneratie heeft.

We starten om 10.00 uur en zullen tot 13.00 aanwezig zijn om samen met U het parcours te lopen.

Onze stand kunt u vinden tussen de Heuvel en Terwaenen.