KennisKring Werk, inkomen, armoedebeleid en schuldhulpverlening

Wat betekent WIAS?

WIAS staat voor werk, inkomen, armoede en schulden.

De voornaamste regeling waar wij ons op richten is de Participatiewet. Het doel van de Participatiewet is dat er meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan bij reguliere werkgevers.

In deze wet is ook de bijstand geregeld met rechten (zoals inkomen, bijzondere bijstand) en plichten (zoals arbeidsparticipatie, inlichtingenplicht). De gemeente heeft op basis hiervan een armoedebeleid opgesteld en zorgt voor schuldhulpverlening.

Wat is de taak van de Kenniskring WIAS?

De vrijwilligers binnen de Kenniskring WIAS verzamelen signalen uit hun achterban. Met name signalen waarin mensen problemen ervaren met de regelingen die de gemeente op de bovenstaande gebieden uitvoert.

Elk probleem is welkom zodat we bij meerdere gelijksoortige signalen kunnen kijken of we dit kunnen verwerken in een ongevraagd advies aan de gemeente.

Verder wordt de Kenniskring door de gemeente gevraagd om een advies uit te brengen over beleidsstukken en uitvoeringsregels op het terrein van de Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening.

Vrijwilligers?

De Kenniskring WIAS van de Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit vrijwilligers die deskundig zijn op een van de gebieden en dat koppelen aan bereidheid om op te komen voor mensen die er niet in slagen om zonder hulp deel te nemen aan arbeidsmarkt.

WIAS omvat dus heel veel onderwerpen. Daarom brengt elke vrijwilliger binnen de Kenniskring WIAS zijn eigen deskundigheid op een of meer specifieke onderwerpen mee. Deskundigheid kan zijn opgedaan uit persoonlijke ervaring of (vroegere) werkervaring.

Geïnteresseerd?

Denk jij van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de Kenniskring WIAS en wil je je graag hiervoor inzetten? Dan ben je van harte welkom!

Neem contact op via mail info@asd-oss.nl voor meer informatie.

Voorzitter KennisKring Wias

Ad van Dooren

Mijn achtergrond is jurist. Ik heb vooral als docent bij de Juridische Hogeschool Avans & Fontys gewerkt op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Daar ben ik ook als onafhankelijke klachtenfunctionaris voor studenten werkzaam geweest. Verder heb ik ook nog een aantal jaren voor het arbeidsbureau in Oss gewerkt.

Ik ben een paar jaar terug door Jaap Kool gevraagd om eens te kijken of de ASD iets voor me zou kunnen zijn. Vanwege mijn achtergrond en mijn betrokkenheid bij de kwetsbare mensen, hoop ik hier, via de ASD, voor hen het verschil te maken.

In 2021 ben ik door de redactie geïnterviewd toen ik als voorzitter van de KennisKring Wias aantrad. Daar kan je nog meer over mij lezen.

Ik ben via het volgende mailadres bereikbaar:

ad.van.dooren@asd-oss.nl