KennisKringen

De KennisKringen bereiden de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein voor. Een adviesvraag kan bij één of meerdere KennisKringen worden neergelegd. De KennisKringen kunnen daarnaast eigen punten aandragen waarover de Adviesraad Sociaal Domein kan adviseren aan het college van B en W.

De KennisKringen leveren ook jaarlijks de input voor het adviesprogramma van de Adviesraad Sociaal Domein als geheel en een bijdrage aan het Jaarplan en jaarverslag.

Bij de start van de Adviesraad Sociaal Domein zijn de volgende KennisKringen ingesteld:

  • Jeugd
  • Wmo
  • Wias (Werk, inkomen, armoede en schuldhulpverlening)
  • Btb (werkgroep bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid)

Het geheel wordt ondersteund door het secretariaat en de communicatieadviseur.