Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd advies 18+

Diverse malen hebben wij met de ambtenaren jeugdbeleid gesproken over de problematiek 18+.

Zowel de gemeente als de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) erkennen dat lang niet voor iedereen de overgang naar de “volwassen”-leeftijd soepel verloopt. 5 juni j.l.is bekend geworden dat Raad voor de Samenleving (RVS) deze problematiek ook heeft gesignaleerd en komen met een advies.

ASD 20180006

Lees hier het advies
Lees de reactie