Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd advies aanpassing varkensruggen en geleidelijnen

In het algemeen is er een goede samenwerking met de gemeente en zijn er verbeteringen bij het uitvoeren van voorzieningen op het terrein van de ASD-werkgroep BTB.

Echter de punten uit het volgende ongevraagde advies springen er hinderlijk uit.

Om te zorgen dat Oss een inclusievere samenleving wordt, adviseert de Adviesraad Sociaal Domein Oss aanpassing aan de bestaande varkensruggen en geleidelijnen.

Zie voor meer informatie bijgevoegd advies.

ASD 20190002

Lees hier het advies
Lees de reactie