Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd advies Beleidsuitgangspunten en budgettair kader specialistische jeugdhulp

Beleid wordt nu gemaakt op basis van cijfers en financiën. Wat er onderliggend aan ontbreekt is een kwalitatieve analyse over de kwaliteit van jeugdzorg.

Ons bereiken signalen dat er een hoog verloop is van personeel, een hoog ziekteverzuim, een uitstroom van ervaren hulpverleners en een instroom van jonge onervaren medewerkers en dat zich een personeelstekort voordoet in de GGZ.

ASD20180007a

Lees hier het advies
Lees de reactie