Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd advies inkoopmodel gespecialiseerde zorg 2020 en verder.

Ons uitgangspunt is dat het budget voor de jeugdzorg ook daadwerkelijk wordt ingezet voor de zorg aan jeugd en dat administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt blijven.

In onze ogen wordt dat vooral bereikt door vast te houden en door te ontwikkelen van de regionale inkoop.

Wij zijn van mening dat niet zozeer het bekostigingsmodel bepaalt wat de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg is, maar de attitude van zorgaanbieders en gemeenten.

ASD 20180013

Lees hier het advies