Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd advies Koploper clientondersteuning

Het project Koplopers Cliëntondersteuning draagt bij aan een betere bekendheid en uitvoering van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het Koploperproject is een initiatief van gemeentekoepel Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het ministerie van Volksgezond-heid Welzijn & Sport (VWS). Belangrijke voordelen om dit ook in Oss onder de aandacht te brengen zijn …

Lees ons gehele advies hier

Lees de reactie op ons advies