Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd advies Motie toegankelijkheid

De Adviesraad Sociaal Domein vindt dat het VN-verdrag handicap dat sinds 14 juli 2016 in Nederland geldt, integraal als uitgangspunt genomen dient te worden voor het beleid rondom toegankelijkheid en inclusie voor de gemeente Oss.

De Adviesraad Sociaal Domein vraagt daarom aandacht voor groeperingen in onze bevolking die moeilijk te bereiken zijn en die het lastig vinden om mee te doen in de Osse gemeenschap.

ASD 20180012

Lees hier het advies
Lees de reactie

Lees de reactie van burgemeester Buijs