Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd advies oplaadpunten elektrische auto’s

Ook mensen met een lichamelijke beperking kunnen een elektrische auto hebben. In dit ongevraagde advies van onze WerkGroep BTB vragen we aandacht hiervoor. Want op dit moment kunnen mensen met een lichamelijke beperking geen gebruik maken van de elektrische oplaadpunten in het Osse centrum.

Lees hier het advies.

Lees hier de reactie van de beleidsmedewerker mobiliteit. En hier de reactie van de wethouder.